Dört Kapı Kırk Makam - I

 

İnsanı Kamil olmanın yolu dört kapı kırk makamdan geçer. Şeriat kapısı İslamiyet’in ve insanlığın ilk adımıdır. Çünkü şeriat kapısı dünyanın hukuk kapısıdır. Her insanın hakkına hukukuna riayet eyleyip, başkasına bir ziyan vermeden, dünya yaşamını sürdürmesidir. Şeriat zahiri manada beşeri ve ilahi yasarla uymaktır. Birincisi ve dış kapıdır. Dış kapının yaşantısı ise dünya işleri ve geçim davasıdır.

1) Şeriat Kapısı: Dört kapı öğretisine göre, İnsanı Kamil aşamaları sıralamasında ilk sırada yer alan insanın kendisini eğitmesi evresidir.
Buyruğa göre şeriat kapısında insan okur yazar olmalıdır. Ancak okuyan okuduğunu anlayan, dünyayı ve toplumu tanıyan kişi sorunlara çözüm bulabilir. Örnek; evlenmek, evliliği onaylayan beşeri yani resmi kanunlarla da nikahını kıydırması bir şeriat kuralıdır. Eşinden gayrına şehvet gözüyle bakmamak, helal kazanmak, anaya babaya saygılı olmak ve onlara hizmet etmek, komşusuna ve insanlara iyi davranmak, işiyle, diliyle, haliyle kimseyi incitmemek, Tanrının men ettiği şeylerden kaçınmak, ilahi kanunlara uymaktır şeriat…

İnsanoğlunun kendini tamamlaması için dört kapıdan geçmesi lazımdır.

Çünkü: Dinde kuralları Tanrı koyar. Kul ise bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar İslam Tasavvufunda dört kapı kırk makamdır. İslam dininin sadece Tasavvuftan ibaret olduğu düşünülemez. Böyle düşünüldüğü takdirde çağın ve insanın gelişmesi mümkün olamaz.

İnsanlar kaderciliğe esir düşer. Teknolojinin oluşması ve insanlarında İnsanı Kamil olması mümkün olamaz, her şey Tanrı’dan beklenir.

Maide Suresi Ayet 48; “Ey insanlar! Sizden her biriniz için bir şeriat, birde Minhac yolunu tayin ettik. Allah dileseydi hepinizi bir şeriata bağlı tek bir ümmed yapardı.”

Dört kapını ayeti ise; Yunus Suresi Ayet 57; “Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir öğüt (şeriat) kalplerinizdeki hastalıklara bir şifa (tarikat) müminler için bir hidayet rehberi (marifet) ve rahmet (hakikat) gelmiştir.”

Her kapı bir okuldur, her kuralda kulu Allah’a yakınlaştıran birer basamaktır. Bu okullarda edep öğretilir, irfan mektepleridir. Bu okullar insanları benliğinden arındırıp Tanrı ahlakıyla güzelleştiren ve Kamil İnsan mertebesine eriştiren okullardır.

Hz. Hünkar Hacı Bektaşı Veli dört kapı ile şöyle buyuruyor; “Şeriat anadan doğmaktır. Tarikat ikrar vermektir. Marifet nefsini bilmektir. Hakikat Hakkı kendi özünde bulmaktır.”

Yani; Şeriat dünyada bilgi sahibi olup, cehaletten kurtulmaktır

2) Tarikat Kapısı: Yapılan hatalara, işlenen kusurlara tövbe ederek dürüstçe yaşamaktır.

3) Marifet Kapısı: Öğrenmiş olduğu sanatsal, bilimsel ve ahlaksal güzelliklerin tümünü insanlara sunmaktır. İnsanların o güzelliklerden yararlanmasını sağlamaktır. Cümle aleme hizmet etmektir.

4) Hakikat Kapısı: Sonsuz yaşama ulaşmaktır. (ölümsüzleşmektir) Haktan ağlını halka vermektir. İnsanlığın gönlünde yaşamaktır.

Örnek: Şeriatta bu senindir bu  benim. Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatta ne senindir ne benim, cümlesi Allah’a mahsustur, kul sadece yararlanmakla mükelleftir.

İslam tasavvufunda evvela edep gelir. Ben İslam’ım veya Müslüman’ım diyen her kişiden evvela edep aranır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !