Hatay Aleviliğinde İnanç Önderliği

 

Alevi İslam inancı, Hz. Muhammed’in veda haccından dönerken “Ben size benden sonra delalete düşmemeniz için iki emanet bırakıyorum. Biri Kuran-ı Kerim, diğeri Ehlibeytimdir.” Vasiyetindeki İslamiyet’in en doğru ve öz yorumu olan, temelini Kuran-ı Kerim’den alan, Ehlibeyt ve 12 imamların yolundan gidenlerin inancıdır.

 

Böylesine sağlam temeli olan bir inançta, en önemli şey, bu inancın devamını sağlayacak bilgi, birikim ve bu inancın gerekliliklerini gelecek kuşaklara taşıyacak olan din adamlarının sahip olması gereken özellikler ve taşıması gereken yetkinliklerdir. Alevi İslam yolu, ilim ve şecaati ile kendini ispatlamış, Ahlak ve şeref abidesi olan Ehlibeytin yoludur.

 

Bunun içindir ki Alevi İslam inancının inanç önderlerinin bizdeki değimi ile Şeyhlerinin, öncelikle soylu bir aileye mensup olması yanında, aile fertlerinin, Peygamber sünneti ve Ehlibeyt kurallarına göre, uygun şekilde yaşaması, soylu ve temiz bir aileye mensup olmaları gerekir. Hiçbir şekilde, nesebinde (soyunda) en ufak bir leke olmaması icab eder.

 

Bir Alevi inanç önderi Hz. Muhammed’ in “Ben ilmin şehriyim, Ali Onun kapısıdır.” dediği ilim şehrine girmiş olması gerekir. Bu ilim ki, temeli Hz. Ali, Ehlibeyt ve 12 imamların öğretisine uygun olmak zorundadır. Bunların tasvip etmediği hiçbir ilim, Allah katında makbul değildir.

 

Alevi din adamı Kuran-ı Kerim’in tüm emirlerine itaat eden, onu yaşantısına ilke edinmiş ve Ehlibeyt bilincini de, kendisine rehber kılmış olmalıdır. Ehlibeytin öğretisini taşımaya, o kutsal emaneti hakkıyla koruyup, sonraki nesillere aktaracak olan din adamının, bu kutsal emaneti hak etmesi lazımdır. Tüm yaşantısı boyunca hal ve hareketleriyle, Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi “Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim” hadisindeki o güzel ahlaka sahip olması gerekir.

 

Alevi inanç önderliği, genel olarak babadan oğula geçer. Fakat bu kesin olarak kazanılmış bir hak değildir. Daha önce tanımlamış olduğumuz tüm özelliklere haiz, yaşantısıyla, davranışlarıyla örnek, kendini bu konularda geliştirmiş, soyunu temiz olarak sürdürmüş ise, bu sorumluluğa gelebilir. Aksi takdirde bu sorumluluğu alması mümkün değildir.

 

Alevi inanç önderi, özel hayatıyla da, toplumdaki konumu itibariyle, örnek olmak zorundadır. Tüm yaşantısında, ister aile hayatında ister iş hayatında, davranışlarıyla, insan ilişkileriyle temiz bir ahlak, dürüst bir davranış, güvenilir bir insan ve çevresindeki herkesin örnek aldığı bir kişilik sergilemek zorundadır.

 

Çünkü İslam toplumunun, ilk inanç önderleri olan 12 imamlardır. Bu önderler hayatlarını topluma ve insanlığa örnek olabilecek şekilde ve bu yaşam ilkeleriyle sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla her zaman Alevi inanç önderinin, örnek alacağı kişiler bunlar olmalıdır.

 

 

Alevi inanç önderinin, bu makama gelebilmek için eğitim görebileceği, yetişebileceği bir kurum yoktur. Tamamen kendi ailesi ve büyüklerini örnek alarak, kendi iç hiyerarşisinde ki kişilerden aldığı bilgi ve birikim sayesinde yetişir. Dolayısıyla tüm inanç önderleri için, en önemli parametre temiz ve soylu bir aile ile bu aile içindeki fertlerin birbirlerine örnek davranışlarıyla, bilgi aktarmalarıyla yetişmeleridir.

 

Alevi inanç önderi, kendi sorumlulukları çerçevesinde toplumdaki fertlerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, dini sorumluluklarının yerine getirilmesinde sorumlu olduğu kadar, sosyal yaşamda da insanların hak ve adalet sınırları çerçevesinde doğru yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesinden sorumludur.

 

Dolayısıyla, Alevi İslam inancına sahip bir toplumda, bu toplumun inanç önderleri temiz ve pak bir geçmişe sahip oldukları kadar, bilgi - birikim ve yaşam şekilleri ile topluma örnek ve faydalı birer kişi olmak zorundadırlar. Ancak bu şekilde Hz. Ali ve onun Ehli beyti ile 12 İmamların sahip oldukları dini inancı temsil etmek ve bunu toplumun tüm fertlerine, önderlik ederek, gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması, vazifesini almaya hak kazanabilirler.

 

Davut Eskiocak – Nusayri Dedesi

 

 

CEM VAKFI ALEVİ İSLAM DİN HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI KİTAPÇIĞI( ALEVİLİKTE İNANÇ ÖNDERLİĞİ)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !