Kamil ve Cahil

 

VECH-İ KÂMİL VECH-İ CAHİL (Kamil ve Cahil)

 

Hazreti İmam Cafer Sadık buyurur ki: “Yol, erkân ile vech (cemal, yüz) üzeredir. Birine vechi kâmil, birine vech-i cahil, (Kamil yüz, cahil yüz)" derler.

 

Vech-i cahil o pirlerdir ki; biatları ve irşatları evladı resulden değildir. Ser çeşmeye ermemişlerdir. Sermayesiz kalmışlardır. Onların tövbeleri makbul değildir ve talip tuttukları ve ikrar ettikleri caiz değildir. Onlara talip olanların ikrarları ve biatları caiz olmaz. Şeriatta dönek, tarikatte, marifette, hakikatte dönektirler.

 

Yoldan, erkândan ve cemden sürgün hüküm olur mu? Cevap;

-Olunur. Ol sebepten ikrarlarına amel olmaz. Onların yedikleri haramdır.

 

Vech-i kâmil ol pirlerdir ki evladı resule yetmiş olalar. İkrarları, biatları evladı resulden ola. İkrarı, imanı kabul ola ki tarikatları ve hakikatleri kâmil ola. Pirlik etmek caiz ola. Ve pir odur ki, hem kâmil ola, hem dört kapı nedir ve ne olduğunu bile. Ve ayetler ile iş yapa. Hem dahi amel ede. Ve makamlarını bile.”

 

(Kaynak: İmam Cafer Buyruğu – Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları)

 

CEM VAKFI ALEVİ İSLAM DİN HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI KİTAPÇIĞI( ALEVİLİKTE İNANÇ ÖNDERLİĞİ)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !