Nasıl Kuruldu?

 

Tarih boyunca, İslam’ın yüce değerleri olan Ehl-i Beyt sevgisini ve insan sevgisine dayanan İslam’ın, tasavvuf anlayışını Anadolu ve Balkanlara kadar yayan Alevi - Bektaşi – Mevlevi, Nusayri İnanç Önderleri, dedeleri ve babaları olmuştur..Bu kutsal inancı günümüze kadar, gelmesini de sağlamışlardır. Onların, Alevi İslam İnancına yapmış oldukları katkıları, inkâr etmek mümkün değildir. Bugün tüm dünya insanlığına, örnek olacak bir inancımız varsa, bu her türlü cefaya katlanarak, il’den il’e dağları aşarak ve hiçbir karşılık beklemeksizin, Hak - Muhammed-Ali adını tüm Türkiye’ye ve Balkanlara seslendiren, dinlendiren bu inanç önderleri olmuştur…

CEM Vakfı olarak, Alevi, Bektaşi, Mevlevi ve Hatay Alevileri olarak, birtakım çalışmalar yapmaya gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz.

Birincisini 16-18 Ekim 1998 de, ikincisini 12-15 Mayıs 2000 tarihinde ve Marmara Bölgesi’ni kapsayan bir diğerini de 29 Ekim 2001’ tarihinde yaptığımız, Anadolu İnanç Önderleri toplantılarıyla, binlerce inanç önderimizi bir araya getirerek, uluslararası düzeyde ilk kez bu konuda çalışmalara başlatmış olduk. Ayrıca Anadolu ve Bulgaristan’da dede ve babaların tespit ve sorunlarına çözüm üretmek için de önemli alan araştırmaları yaptık. Tüm bunların dışında, CEM Vakfı Genel Merkezi’nde ilk kez dede ve babalarla ilgili bir araştırma merkezi kurulmuş, bu konuda tüm Türkiye’deki hatta dünyadaki tüm Cem evlerinin, kısmen yazar ve araştırmacıların sorun ve ihtiyaçlarının tespiti için bilim kurulu oluşturulmuştur.

Bugüne kadar Devletimizi yöneten hükümetlerin, hiçbiri Alevilerin haklı taleplerini, beklentilerini karşılayacak adımlar atmamışlardır. Anayasanın emredici hükümlerine rağmen vatandaşlık görevlerini yerine getiren Alevi İslam İnancı’nı benimsemiş ve sayıları 25 milyonu aşan Alevi, Bektaşi, Mevlevi ve Nusayrilerin maalesef temel hakları bugüne kadar gasp edilmiştir.

Amacımız; tarihler boyunca haksızlıklara uğramış Alevilerin haklarını, Anayasanın emredici hükümleri gereğince ve uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde istemek ve bu hakları sosyal hukuk normları çerçevesinde almaktır.

Yıllardır sürdürdüğümüz çabaların, sonucunu almak için Alevileri ilgilendiren tarihsel bir olayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz

8-9 Kasım 2003 tarihinde 1742 inanç önderiyle, İstanbul’da başlattığımız mücadele süreci, devam etmektedir. Dünyanın dört bir tarafından ikinci Anadolu İnanç Önderleri toplantısında olduğu gibi, inanç önderlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşımız ve seçkin bir davetli topluluğunun huzurunda, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda görkemli bir törenle açılışını yaptık.

Açılıştan sonra tüzük tartışıldı ve öneriler kayıt altına alındı. Komisyonlar oluşturuldu ve seçim yapıldı.

Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı”nın kuruluşu 27 Aralık 2003 tarihinde kamuoyuna Cem Vakfı’nın Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. İzzettin Doğan tarafından açıklandı.

CEM Vakfı, Alevi İslam Din Hizmetler Başkanlığının amacı; Alevi İslam İnancını benimsemiş insanlar adına faaliyette bulunmak, onların inançlarıyla ilgili tüm sorunlarını halletmeye çalışmaktır. Nihai hedefimiz, devletin muhatabı olacak; inançlarıyla, Cem evleriyle, dedeleriyle ve Alevi İnancının ders kitaplarında yer almasını sağlamaktır. Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içinde, birbirlerini severek yaşayan ve kaynaşmış bir toplum bütünlüğü içinde hareket etmeyi de gerçekleştirmektir. Çünkü uğruna ölünecek bir dava varsa o da barıştır. Barış tüm dünya için gereklidir ve de barış içinde yaşarsak mutlu oluruz. Bu da adaletin tam tecellisiyle olur. Adalette tam tecelli etmedi / ettirilemedi, haksızlıklar devam ediyor. Aleviler inançlar açısından halen devre dışıdırlar. Geliniz, bu haksızlığı el ele vererek, düzeltelim ve Türkiye’mizin birliğini, dirliğini ve barışını her zaman ki gibi koruyalım.  Çünkü buna çok ihtiyacımız var.

Her kesin barış ve mutluluk içinde yaşaması dileklerimizle….

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !